قاضی بیژن قاسم زاده کیست و چه کرده است؟

نام او با ستور فیلتر تلگرام گره خورده و بسیاری از مردم ایران با این دستور تاریخی با نام وی آشنا شدند یاشار سلطانی در مورد ظهور و سقوط این قاضی جوان و پرحاشیه تحقیق کرده و این ویدئو را تولید کرده است سلطانی در پایان ویدئو دو سوال مطرح کرده آیا باید قاسم زاده را نماد فساد در دستگاه قضایی دانست یا نماد قضاوتهای فرمایشی؟ به نظر من یک سوال مهمتر جا افتاده است چند قاضی مثل قاسم زاده هنوز در بدنه قوق قضائیه مشغول کار هستند؟


قاضی بیژن قاسم زاده کیست و چه کرده است؟
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ دو = 7