(رایگان) فایل صوتی آیا فروش مال مرهونه جرم است؟

در این فایل صوتی به بررسی موقعیتی پرداخته ام که مالک مال ابتدا آن را در رهن کسی قرار میدهد و سپس مال را به ثالثی منتقل میکن بدون این که وی را از مرهونه بودن مال مطلع نماید به کرات دیده ایم که همکاران محترم در چنین مواردی شکایت کلاهبرداری یا انتقال مال غیر مطرح میکنند در این فایل صوتی به بررسی عناصر سه گانه این جرم و حاکم بودن آنها بر مثال فوق الذکر پرداخته ام امیدوارم مفید باشد


(رایگان) فایل صوتی آیا فروش مال مرهونه جرم است؟
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

11 - یازده =