لایحه دفاعیه

لایحه دفاعیه ابطال سند رهنی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

لایحه دفاعیه ابطال سند رهنی

لایحه دفاعیه ابطال سند رهنی

ادامه مطلب ...

ابطال سند از طریق شورای اصلاحات ارضی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

ابطال سند از طریق شورای اصلاحات ارضی

ابطال سند از طریق شورای اصلاحات ارضی

ادامه مطلب ...

اعتراض به قرار دادسرا در جرم انتقال مال غیر

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

اعتراض به قرار دادسرا در جرم انتقال مال غیر

اعتراض به قرار دادسرا در جرم انتقال مال غیر

ادامه مطلب ...

لایحه به دادگاه کیفری دو در خصوص شکایت کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

لایحه به دادگاه کیفری دو در خصوص شکایت کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر

توضیحات کامل در خصوص ماده نزاع و اختلاف طرفین در متن لایحه آمده است

ادامه مطلب ...

لایحه تجدیدنظرخواهی در خصوص جرم انتقال مال غیر

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

لایحه تجدیدنظرخواهی در خصوص ابطال سند رهنی در حد رفع تزاحم

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

لایحه تجدیدنظرخواهی در خصوص ابطال سند رهنی در حد رفع تزاحم

لایحه تجدیدنظرخواهی در خصوص ابطال سند رهنی در حد رفع تزاحم

ادامه مطلب ...

لایحه دفاعی در شکایت تحصیل مال از طریق نامشروع علیه موکل

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

لایحه دفاعی در شکایت تحصیل مال از طریق نامشروع علیه موکل

موکل مالک سهام یک شرکت با مسؤولیت محدود است که در زمینه گردشگری، هواپیمایی و خدمات مسافرتی فعالیت گسترده داشت و بسیار سودده بود شکات اقدام به خرید بخشی از سهام شرکت نمودند اما شرکت در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود و به تدریج زیان ده شد شکات به شیوه های مختلفی متوسل شدند تا بتوانند پولی را که از بابت خرید سهام شرکت پرداخته بودند بازپس گیرند اما واقعیت این است که سهامدار هم شریک سود است و هم زیان سرمایه گذاری همیشه همراه با ریسک است و سرمایه گذار باید با مطالعه دقیق و برآورد ریسکهای موجود، وارد یک بیزنس بشود

ادامه مطلب ...

لایحه به دادسرای نظامی در خصوص شکایت از مسؤولین مافوق

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

لایحه به دادسرای نظامی در خصوص شکایت از مسؤولین مافوق

او مردی است با دیسیپلین، مؤدب، محجوب و بی اندازه منظم سالها در لباس نظامی به کشور خدمت کرده و هیچ گاه در مقابل حرف زور خم نشده است عزت نفس او شایسته یک نظامی نمونه بود اما به هر دلیل مغضوب واقع شد و ناگزیر از استعفایش کردند به اتهامی که سالها شرمنده همسر و خانواده اش بود از فردای روز خروجش از خدمت نظامی، شکایتهایش را از مراجع و مقامات مختلف شروع و این کار را تا روزی که از خود اعاده حیثیت کرد ادامه داد تمامی اسناد و مدارکی که به استناد آنها اتهامات واهی به وی منتسب شده بود معدوم شده بودند و استعلام های دادسرای عمومی و بعد نظامی یا بی جواب میماند یا حاوی پاسخهای بی سروته بودند همان پاسخها نیز با شش-هفت ماه تأخیر و دوندگی داده میشد

ادامه مطلب ...

لایحه تجدیدنظرخواهی در دعوای رفع تصرف عدوانی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

لایحه تجدیدنظرخواهی در دعوای رفع تصرف عدوانی

در این پرونده، شخصی یک واحد آپارتمانی مسکونی را از شخصی دیگر ابتیاع نموده و به تدریج اقساط باقیمانده ثمن معامله را به شرکت سازنده پرداخت کرده است نظر به وضعیت بد مالی، با علم بر این که آپارتمان مزبور نیاز به تعمیرات اساسی دارد و قابل سکونت نیست و حتی پنجره و در ورودی نیز ندارد، پس از کسب اذن و هماهنگی با مدیران شرکت و حضور خریدار و فروشنده در محل دفتر شرکت و اعلام مراتب واگذاری، به منزل جدید نقل مکان نموده و در آن جا مستقر شده است اما بعدتر شرکت، دعوای رفع تصرف عدوانی علیه وی مطرح نمود شرکت مدعی است آنچه فروخته است، امتیاز واگذاری آپارتمان بوده نه خود آپارتمان

ادامه مطلب ...

لایحه در خصوص توقف عملیات اجرایی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

لایحه در خصوص عدول خوانده از شرط فعل ثبت سند رسمی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

لایحه در خصوص عدول موکل از شرط ثبت سند رسمی

لایحه در خصوص عدول موکل از شرط ثبت سند مالکیت در این پرونده، موکل با خوانده قرارداد مشارکت در ساخت منعقد نموده اند و پس از اتمام کار، خوانده از تسلیم آپارتمانهای سهمی موکل خودداری میکند زیرا مدعی است که این امر در قرارداد فیمابین مشروط بر تنظیم سند رسمی شده است موکل مدعی است که خوانده از این شرط عدول کرده است

ادامه مطلب ...

لایحه در خصوص نسق زراعی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

لایحه دفاعیه در خصوص عدم صلاحیت دادگاه به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

لایحه دفاعیه در خصوص عدم صلاحیت دادگاه به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی

در این پرونده، مدعی مالکیت نسق زراعی، بدون توجه به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی در رسیدگی به اختلافات ناشی از اسناد نسقی، مستقیما به دادگاه مراجعه کرده بود بخش عمده ای از این لایحه برگرفته از استدلالات و استنادات استاد مسلم حقوق، دکتر حسین علی آبادی، دادستان وقت کل کشور در گردشکار رأی وحدت رویه شماره 190 است

ادامه مطلب ...

دادخواست اعاده دادرسی به علت مکتوم بودن سند

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

اعتراض به قرار دادسرا در پرونده ضرب و جرح

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

اعتراض به قرار دادسرا در اتهام ضرب و جرح

در این پرونده، دادیار هیچ دلیلی از شاکی مطالبه نکرده بود و بدون انجام تحقیقات کافی، قرار مجرمیت متهمین را صادر کرده بود به موجب لایحه حاضر به قرار مزبور اعتراض به عمل آمد که خوشبختانه قرار دادسرا نقض و پرونده برای تکمیل تحقیقات مجددا به دادسرا عودت شد

ادامه مطلب ...

دفاع در مقابل فقدان یا ضعف ادله شاکی در پرونده ضرب و جرح با نانچاکو

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

دفاع در مقابل فقدان یا ضعف ادله شاکی در پرونده ضرب و جرح با نانچاکو

در این پرونده، شخصی اقدام به ضرب و جرح دو برادر با سلاح نانچاکو کرده بود اما به دلیل عدم مهارت در استفاده از این سلاح رزمی خطرناک، با پرتاب هر ضرب به موکلین، نانچاکو در برگشت، خود شاکی را مصدوم نموده بود به نحوی که استخوان گونه و ابرو و کشکک زانوی وی شکسته بود دادگاه به هیچ عنوان قبول نمیکرد که ورود این سطح از آسیب ناشی از فقدان مهارت شخص باشد دادگاه تجدیدنظر چهار بار جلسه را تجدید نمود تا اینکه در ناگزیر از نمایش این سلاح رزمی شدم و خود قضات نیز مطالعه ای در خصوص آسیبهای آن نمودند مضافا این که تقاضای تحقیق از حاضران در صحنه درگیری و کسبه محل نمودم و شخصا نیز از آنا استشهاد گرفتیم نهایتا موکلین از اتهامات وارده تبرئه شدند

ادامه مطلب ...

لایحه های دفاعی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

لایحه دفاعیه در خصوص تحویل پارکینگ با اندازه قانونی و متعارف

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

لایحه دفاعیه در خصوص تحویل پارکینگ با اندازه قانونی و متعارف

احترما عطف به پرونده کلاسه که در آن شعبه محترم مطرح رسیدگی است، نظر به اینکه به تاریخ 25 بهمن ماه 1391 ساعت 10 وقت رسیدگی تعیین نموده اید، موارد ذیل جهت تشحیذ ذهن آن مقام محترم و در دفاع از دعوای موکل اعلام میگردد

ادامه مطلب ...

لایحه تجدید نظر خواهی در پرونده با خواسته ابطال سند رهنی در حد رفع تزاحم

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

لایحه تجدید نظر خواهی در پرونده با خواسته ابطال سند رهنی در حد رفع تزاحم

لایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده با خواسته ابطال سند رهنی در حد رفع تزاحم

ادامه مطلب ...

لایحه دفاعیه به عنوان وکیل متهم در خصوص اتهام ایراد ضرب عمدی و توهین

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

لایحه دفاعیه به عنوان وکیل متهم در خصوص اتهام ایراد ضرب عمدی و توهین

لایحه دفاعیه به عنوان وکیل متهم در خصوص اتهام ایراد ضرب عمدی و توهین

ادامه مطلب ...