مهارت های وکالت

مهارت های وکالت

فن دفاع

فن دفاع

مخاطب آموزشهای این بخش، وکلای محترم، نمایندگان حقوقی و نیز کسانی هستند که به شغل وکالت و حضور در دادگاه ها علاقه دارند. اینجا می آموزیم که بری دفاع چگونه آماده شویم، چه بپوشیم، چطور صحبت کنیم، استراتژی دفاعی را چطور بچینیم و جلسه رسیدگی را چگونه مدیریت کنیم.

مشاهده
لایحه نویسی

لایحه نویسی

تعداد کمی از وکلای دادگستری در ایران، تمرکز مطالعاتی و حرفه ای خود را به شرکتهای خصوصی و استارتاپها اختصاص می دهند و این ساحت از علم حقوقنگارش یک لایحه شسته رفته، مهارتی است که با کار مداوم و مطالعه هدایت شده به دست می آید.

مشاهده
تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی

تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی

و این ساحت از علماولین شرط شکل گیری یک رابطه حقوقی ایمن بین دو طرف، تنظیم قرارداد است. تنظیم یک قرارداد شسته رفته، مهارتی است که باید در طول زمان، با مطالعه حقوقی و تجربه مداوم ایجاد شود و در صورتی که به خوبی تنظیم شود مانع بروز بسیاری از اختلافات شده یا مسیر حل و فصل اختلافات احتمالی را هموار می کند. بخش عمده ای از هزینه هایی که ممکن است بر تجار و شرکتها تحمیل شود ناشی از اختلافاتی است که در مسیر اجرای پروژه ها و ایفای تعهدات قراردادی واقع می شود. حل اختلافات ناشی از قرارداد، عمدتا بسیار وقت گیر و پر هزینه بوده و در صورتی که به درستی مدیریت نشود می تواند موجب زیانهای جبران ناپذیر برای شرکتها گردد. انعقاد یک قرارداد، معمولا مراحل ذیل را طی می کند و حضور یک وکیل متخصص در کلیه این مراحل ضروری است:

1. مطالعات پیش قراردادی

2. مذاکرات

3. تنظیم پیش نویس قرارداد

4. حک و اصلاح و نهایی کردن سند قرارداد

5. امضا

6. اجرای قرارداد

7. حل و فصل اختلاف

مشاهده

مهارت های وکالت
0 دیدگاه