آموزش های رایگان حقوقی

آموزش های رایگان حقوقی

داوری

داوری

داوری یک نوع قضاوت خصوصی است؛ بدین معنا که افراد با اراده و میل باطنی و طیب خاطر ترجیح می دهند اختلافات ما بین خود را بدون مراجعه به نهاد های حکومتی (دادگاه-ها یا مراجع شبه قضایی) توسط داور یا داوران مرضی¬الطرفین، حل و فصل نمایند .مزیت مهم داوری نسبت به رسیدگی¬های دادگستری این است که رسیدگی به صورت خصوصی و محرمانه، در زمانی بسیار کوتاه¬تر و با هزینه¬ای کمتر و توسط اشخاصی متخصص انجام میگیرد و از لحاظ اجرایی نیز با رأی دادگاه همسنگ است.

مشاهده
حقوق تجارت و شرکتها

حقوق تجارت و شرکتها

تعداد کمی از وکلای دادگستری در ایران، تمرکز مطالعاتی و حرفه ای خود را به شرکتهای خصوصی و استارتاپها اختصاص می دهند و این ساحت از علم حقوق در کشورمان تقریبا ناشناخته باقی مانده و از سوی وکلا چندان رغبتی به مطالعه و کسب تخصص در مورد خدمات حقوقی به شرکتها و موسسات انتفاعی دیگر نشان داده نمی شود. شرکتهای خصوصی و استارتاپها حول محور یک ایده اولیه برای کسب سود و ایجاد درآمد ایجاد می شوند و کلیه فعالیتها و تصمیمات خود را بر مبنای کسب بیشترین سود و تحمل کمترین هزینه طراحی می کنند. بخش عمده ای از هزینه هایی که ممکن است بر شرکتها تحمیل شود ناشی از اختلافاتی است که در مسیر اجرای پروژه ها و ایفای تعهدات قراردادی واقع می شود. حل اختلافات ناشی از قرارداد، عمدتا بسیار وقت گیر و پر هزینه بوده و در صورتی که به درستی مدیریت نشود می تواند موجب زیانهای جبران ناپذیر برای شرکتها گردد. وکیل و مشاور حقوقی که در جریان کلیه مراحل انعقاد و اجرای یک قرارداد در کنار مدیران شرکت حضور داشته باشد می تواند بسیار موثر تر از کسی باشد که بدون هیچ سابقه ذهنی از فرایند انعقاد قرارداد و در هنگام بروز اختلاف، مورد مراجعه قرار گرفته است. لذا حضور یک وکیل متخصص در کنار شرکتها می تواند نقش بسیار موثری در کاستن از اختلافات و حل و فصل انها از طریق کم هزینه ترین روشها داشته باشد.

مشاهده
قراردادهای ساختمانی و پیمانکاری

قراردادهای ساختمانی و پیمانکاری

تعداد کمی از وکلای دادگستری در ایران، تمرکز مطالعاتی و حرفه ای خود را به شرکتهای خصوصی و استارتاپها اختصاص می دهند و این ساحت از علم حقوقتجربه نشان داده است که از میان انواع شرکتها، شرکتهای پیمانکاری بیشترین نیاز را به حضور وکیل دارند. این امر دلایل متعددی دارد از جمله این که ارجاع کار به این شرکتها عمدتا از طریق مناقصه انجام می گیرد و عموما کارفرمای مناقصات، دولت یا کارفرمای نیمه دولتی است که به معنای پیچیده شدن روابط حقوقی است. به عنوان مثال اگر یک پیمانکار برنده مناقصه ای شود که موضوع آن لوله گذاری در مسیر یکی از خطوط گاز سراسری کشور است، باید 1. طراحی مهندسی آن را با در نظر گرفتن کلیه عوارض طبیعی مسیر انجام دهد؛ 2. دهها کارگاه در مسیر خط لوله ایجاد نماید که دارای کلیه امکانات برای سکونت مهندسین و کارگران باشد؛ ( بعلاوه تامین اتومبیل به همراه راننده برای رفت و آمد میان کارگاهها) 3. کلیه تجهیزات لازم را خریداری نماید؛ 4. در شهرهای بزرگ مسیر خط لوله، دفاتری افتتاح کند؛ و ... هر یک از موارد فوق محتاج مذاکره با یک یا چند پیمانکار فرعی است و در هر مورد باید قراردادهای مختلفی منعقد شود که هر قرارداد نیازمند تشریفات، مذاکرات، تضامین، حل اختلاف و ... است. بدین ترتیب حضور وکلای متخصص در کنار شرکتهای پیمانکاری برای بقاء و و سوددهی این شرکتها ضروری است. حضور یک وکیل مجرب یا حقوقدان متخصص در جریان کلیه مراحل انعقاد و اجرای قراردادهای داخلی و بین المللی در کنار مدیران شرکتها می تواند نقش بسیار موثری در کاستن از اختلافات داشته باشد.

مشاهده
آمادگی برای آزمونهای حقوقی

آمادگی برای آزمونهای حقوقی

آمادگی برای آزمونهای حقوقی

مشاهده

قوانین و مقررات

شکایات


آموزش های رایگان حقوقی
0 دیدگاه