(ویدئو) وکالت هوشمندانه دقت در جزئیات و اتخاذ زاویه دید متفاوت

این یک تست هوشیاری است و برای وکلا بسیار مهم است ما در مواجهه با اسناد و مدارک موکل و نیز در جریان رسیدگی به پرونده، باید ماکسیمم هوشیاری را حفظ کنیم آزمون وکالت حتما ببینید و در انتها در مورد درصد هوشیاری خودتان خوب فکر کنید


(ویدئو) وکالت هوشمندانه دقت در جزئیات و اتخاذ زاویه دید متفاوت
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 - هفده =